В отделенията се лекуват:


Отделението по физикална и рехабилитационна медицина разполага със следните сектори:


Електро- и светлолечение с 16 кабини - електродиагностика, електростимулация, лазертерапия и други.

Инхалаторен кабинет.

ЛФК и масаж с 39 пособия и уреди.

Парафино - и луголечение с 2 кабини за лежащо и 6 поста за седящо болни.


Приемът се осъществява с Направление за хоспитализация /Талон №7/, епикриза и амбулаторен лист от специалист.


При необходимост се ползва и консултативна помощ от специалисти на ДКЦ – ХVІ ЕООД, намиращ се в същата сграда, с който болницата има сключен договор. Приемат се пациенти продължително лечение и рехабилитация с остатъчни проблеми за здравето след проведено болнично активно лечение.

“СБПЛР-Кремиковци” EООД има сключен договор с НЗОК по следните клинични пътеки/КП/:


• централна нервна система - КП №262


• периферна нервна система - КП №263


• опорно-двигателен апарат - КП №265

Цени

на платени медицински и допълнителни услуги, предоставяни на граждани в СБПЛР - “Кремиковци” ЕООД както следва:

легло на ден - 20.00 лв.

първичен преглед - 15.00 лв.

допълнителни физиотерапевтични услуги , както следва:


ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:

 • ВЧТ-мирковъл. тер.-радар: 5лв.
 • ВЧТ - Д'арсоновал: 8лв.
 • НЧТ - електрофреза: 6лв.
 • НЧТ - диадинамофореза: 6лв.
 • СЧТ - интерферентен: 6лв.
 • Електростимулация: 5лв.
 • Лазертерапия: 10лв.
 • Ултразвук на поле: 8лв.
 • Ултразвук на поле: 8лв.
 • УВЧТ: 5лв.
 • Магнит "Бягаща вълна": 8лв.
 • Кварц Солукс: 5лв.
 • Луготерапия: 5лв.
 • Вакуум масаж: 10лв.
КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ:

 • Други активни мускулни ставни упражнения: 6лв.
 • Други пасивни мускулни ставни упражнения: 8лв.
 • Кинезитерапевтични - ПНМУ: 8лв.
 • Механотерапия: 5лв.
 • Трениране на вертикализация: 6лв.
 • Трениране на равновесие: 6лв.
 • Упражнения на уреди: 10лв.
 • THERA BAND упражниния: 8лв.
 • Мускулна релаксация и стречинг: 10лв.
 • Индивидуални занимания с кинезитерапевт: 10лв.
 • Мануална терапия: 10лв.
МАСАЖ:

 • Масаж - цяло тяло: 30лв.
 • Масаж - частичен: 15лв.
 • Масажна яка: 10лв.

Контакти


Адрес:
 • ул. „Васил Левски“ 1
 • 1870 ж.к. Ботунец
 • Ботунец
Телефон:
 • 02/994 33 19
 • 02/994 36 76